Tag Archives: korekta doktoratu

Korekta prac naukowych


Korekta prac  i artykułów naukowych


Pracując na uczelni miałam okazję promować i recenzować wiele prac naukowych, jak również czytać prace zaliczeniowe studentów. Wiele z nich wymagało korekty, a niekiedy ilość błędów była tak znaczna, że wpływała na ocenę końcową.

graduation-1311230Oferuję Państwu korektę prac licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich przed złożeniem do obrony lub do promotora. Sprawdzam również artykuły naukowe przed przesłaniem ich do druku.

Poprawiam błędy językowe, gramatyczne, ortograficzne oraz interpunkcję. Zajmę się również formatowaniem i redakcją prac dyplomowych i zaliczeniowych. Przygotuję dla Państwa profesjonalny spis treści, wykonam przypisy w wybranej formule i bibliografię zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni. Poprawię marginesy, interlinię i czcionkę.

Oprócz korekty językowej mogą Państwo również liczyć na dodatkowe uwagi merytoryczne (jeżeli praca dotyczy znanych mi zagadnień), w szczególności:

  • wskazanie luk w argumentacji
  • wskazanie błędów logicznych
  • sprawdzenie pracy pod kątem realizacji jej celu

UWAGA! Oferta korekty prac nie dotyczy pisania prac licencjackich lub magisterskich na zlecenie, a jedynie poprawy już stworzonego przez Państwa tekstu!

Korekta / redagowanie tekstów


Korekta i redagowanie tekstów


Niektóre sytuacje wymagają bezbłędnego tekstu. Czy będzie to praca doktorska, czy oferta handlowa wysyłana kontrahentowi, brak pomyłek w treści oraz estetyczny wygląd świadczą o szacunku wobec drugiej osoby. A jak wiadomo, pierwsze wrażenie jest najważniejsze i może zadecydować o dalszej współpracy.

Oferta korekty i redagowania tekstów przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy mają napisany własny tekst, ale nie mają pewności, że jest on bezbłędny lub też chcieliby go „wygładzić”, by lepiej brzmiał. Poprawiam różne rodzaje tekstów, od oficjalnych ofert handlowych, poprzez treści na strony www, aż po prace naukowe. Koryguję nie tylko oczywiste błędy (ortograficzne, gramatyczne, literówki), ale również pomyłki frazeologiczne i logiczne. Przygotowuję teksty pod kątem edycyjnym, eliminując błędy justowania, tzw. bękarty i pomyłki Worda. W efekcie moi klienci otrzymują dokument, który bez obaw mogą podesłać klientowi lub promotorowi…

Zobacz referencje otrzymane za zlecenie korekty tekstu.

kor