Tag Archives: korekta pracy licencjackiej

Korekta prac naukowych


Korekta prac  i artykułów naukowych


Pracując na uczelni miałam okazję promować i recenzować wiele prac naukowych, jak również czytać prace zaliczeniowe studentów. Wiele z nich wymagało korekty, a niekiedy ilość błędów była tak znaczna, że wpływała na ocenę końcową.

graduation-1311230Oferuję Państwu korektę prac licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich przed złożeniem do obrony lub do promotora. Sprawdzam również artykuły naukowe przed przesłaniem ich do druku.

Poprawiam błędy językowe, gramatyczne, ortograficzne oraz interpunkcję. Zajmę się również formatowaniem i redakcją prac dyplomowych i zaliczeniowych. Przygotuję dla Państwa profesjonalny spis treści, wykonam przypisy w wybranej formule i bibliografię zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni. Poprawię marginesy, interlinię i czcionkę.

Oprócz korekty językowej mogą Państwo również liczyć na dodatkowe uwagi merytoryczne (jeżeli praca dotyczy znanych mi zagadnień), w szczególności:

  • wskazanie luk w argumentacji
  • wskazanie błędów logicznych
  • sprawdzenie pracy pod kątem realizacji jej celu

UWAGA! Oferta korekty prac nie dotyczy pisania prac licencjackich lub magisterskich na zlecenie, a jedynie poprawy już stworzonego przez Państwa tekstu!